Jäätme konteinerid

Kõige tavalisemad konteinerid ehitus või muu olmeprügi veoks.